Μετρητής αγωγιμότητας χωρίς συντήρηση

Αξιόπιστο αποτέλεσμα
Τα υπολείμματα χημικών στη φάση τελευταίου ξεβγάλματος μπορεί να υποβαθμίσουν το αποτέλεσμα της επανεπεξεργασίας. Η ενσωματωμένη παρακολούθηση αγωγιμότητας χωρίς συντήρηση του νερού πλύσης διευκολύνει την ανίχνευση αυτών των υπολειμμάτων και τον περιορισμό τους σε προκαθορισμένο επίπεδο μέσω επιπλέον ξεβγάλματος. Αυτό σημαίνει ότι η επανεπεξεργασία είναι πιο αξιόπιστη, εξοικονομεί πόρους, ενώ μπορεί να αναπαραχθεί.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση