Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Φίλτρα HEPA

Καθαρός αέρας
Ακόμα και στην περίπτωση εργαλείων με περίπλοκο σχεδιασμό ή γυάλινων σκευών εργαστηρίου, κάθε επιφάνεια στεγνώνει γρήγορα και σχολαστικά με θερμό αέρα. Ο αέρας περιβάλλοντος που εξάγεται για αυτή τη διαδικασία πρέπει πρώτα να περάσει από ένα πολύ αποδοτικό φίλτρο HEPA. Έτσι προλαμβάνεται η εισροή αιωρούμενων σωματιδίων στον θάλαμο πλύσης και τα πλενόμενα είδη προστατεύονται από εκ νέου μόλυνση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση