Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος κυλινδρικά σιδερωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Σύνδεση συστήματος κερματοδέκτη

Λειτουργία αυτοεξυπηρέτησης
Αυτές οι συσκευές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για χρήση σε πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης. Με τη βοήθεια μιας κατάλληλης διασύνδεσης, μπορούν να συνδεθούν με συστήματα πληρωμών για χρέωση του χρόνου χρήσης.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση