Σειριακή διασύνδεση RS 232

Απλή ανταλλαγή δεδομένων
Η σειριακή διασύνδεση διευκολύνει την επικοινωνία με τεχνικές τερματικές συσκευές. Εκτός από τη μεταφορά δεδομένων σε εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα για τεκμηρίωση διαδικασιών, επιτρέπει και τον έλεγχο συσκευών δοσομέτρησης ή/και συστημάτων πληρωμής.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση