Αποκοπή φορτίου αιχμής

Αποφυγή αιχμών ηλεκτρικής τάσης
Η ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας συμβάλλει στη διατήρηση των δαπανών ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα. Η αποκοπή φορτίου αιχμής επιτρέπει την ενσωμάτωση πλυντοστυπτηρίων, στεγνωτηρίων και σιδερωτηρίων σε έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση