Ξέβγαλμα απολύμανσης

Μέγιστη υγιεινή
Όπου απαιτούνται τα υψηλότερα επίπεδα υγιεινής, μπορεί να επιλεγεί ένα προαιρετικό τελευταίο ξέβγαλμα με υψηλή θερμοκρασία/μεγάλο χρόνο διατήρησης με τα προγράμματα απολύμανσης. Σε αυτό το ξέβγαλμα απολύμανσης, το υγρό θερμαίνεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C. Αυτή η λειτουργία μειώνει την επιμόλυνση από βακτηρίδια που ενδέχεται να βρίσκονται στο νερό.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση