Πατενταρισμένος αντάπτορας δοσομέτρ. υγρού απορρ.*

Exclusiv bei Miele
Άριστη δοσολογία
Μπορούν να επιλεγούν μέχρι και 6 αντλίες δοσομέτρησης, για εύκολη και οικονομική προσθήκη απορρυπαντικού. Ο πίνακας ελέγχου του πλυντηρίου ρούχων επισημαίνει έγκαιρα αν κάποιο από τα δοχεία αδειάσει. Το υγρό κατευθύνεται στο συρτάρι απορρυπαντικού μέσω ενός πατενταρισμένου δοσομετρητή*. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά υγρά μπορούν να προστεθούν μέσα από διαφορετικά κανάλια δοσομέτρησης.
Πατέντα: EP 1 835 063 B1Για την άριστη χρήση υγρών απορρυπαντικών, η δοσομετρική αντλία υγρού απορρυπαντικού διαθέτει μια επιπλέον σύνδεση κρύου νερού. Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση