Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου 

Έξυπνος και απλός χειρισμός 
Τα είδη ιματισμού μπορούν να κατανεμηθούν σε διάφορα προγράμματα πλυσίματος και στεγνώματος ανά χρώμα. Αυτή η απλή και έξυπνη λειτουργία καθιστά πανεύκολο τον χειρισμό της συσκευής και εγγυάται άριστα αποτελέσματα καθαρισμού-απολύμανσης στη φροντίδα των ρούχων. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση