Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Επιλογή προγράμματος μέσω χρωματικού πλαισίου 

Έξυπνος και απλός χειρισμός 
Τα είδη ιματισμού μπορούν να κατανεμηθούν σε διάφορα προγράμματα πλυσίματος και στεγνώματος ανά χρώμα. Αυτή η απλή και έξυπνη λειτουργία καθιστά πανεύκολο τον χειρισμό της συσκευής και εγγυάται άριστα αποτελέσματα καθαρισμού-απολύμανσης στη φροντίδα των ρούχων. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση