Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος, στεγνωτήρια
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εύκολα κάθε στιγμή

Είναι εύκολο
Τα σύμβολα σημαίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύκολη επιλογή μεταξύ 29 ή 31 γλωσσών (ανάλογα με το μοντέλο) ανά πάσα στιγμή κατά τη λειτουργία. Τότε όλες οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στη σχετική τοπική γλώσσα. Αυτός είναι ένας απλός τρόπος αποφυγής σφαλμάτων λειτουργίας, και αν χρησιμοποιούν τη συσκευή διαφορετικοί χρήστες με διαφορετικές γλώσσες, θα μπορούν να καταλάβουν γρήγορα πώς λειτουργεί.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση