Υψηλή απόδοση στυψίματος – σύντομο στέγνωμα

Γρήγορο και αποδοτικό στέγνωμα
Τα επαγγελματικά δεδομένα απόδοσης – η υψηλή ταχύτητα στροφών και ο υψηλός συντελεστής g – επιτυγχάνουν πολύ χαμηλή υπολειμματική υγρασία και ως εκ τούτου σύντομους κύκλους προγραμμάτων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαδικασία στεγνώματος.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση