Σαφές κείμενο σε γλώσσα για τη συγκεκριμένη χώρα

Ξεκάθαρα και συνοπτικά
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει τα ονόματα προγραμμάτων με λογική διευθέτηση, ως σαφείς ενδείξεις κειμένου στην επιλεγμένη γλώσσα. Αφού επιλεγεί ένα πρόγραμμα με έναν μεγάλο περιστροφικό επιλογέα, εμφανίζονται επιπλέον σχετικές πληροφορίες στην οθόνη, π.χ. το όνομα του προγράμματος, η επιλεγμένη θερμοκρασία, η ταχύτητα στροφών και η διάρκεια του προγράμματος.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση