Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Τρισδιάστατη παρακολούθηση ανισορροπίας

Στύψιμο επαγγελματικού επιπέδου
Το σύστημα 3D παρακολούθησης ανισορροπίας εγγυάται σταθερές τιμές υπολειπόμενης υγρασίας. Επίσης, μειώνει τις τάσεις στο σύστημα ανάρτησης και στα έδρανα τυμπάνου – σημαντικός παράγοντας για τη μεγάλη διάρκεια ζωής των πλυντηρίων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση