Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Οικονομική λειτουργία από άποψη εργονομίας

Ρυθμιζόμενο ύψος
Οι περιστρεφόμενες πόρτες που ανοίγουν διάπλατα και τα μεγάλα ανοίγματα εξασφαλίζουν ότι η φόρτωση και εκφόρτωση γίνεται απλά και εύκολα – ακόμα και όταν πρόκειται για υφάσματα μεγάλου όγκου ή δικτυωτές θήκες. Επιπλέον, το ύψος φόρτωσης είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ένα καρότσι ρούχων ακριβώς κάτω από την πόρτα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση