Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Πατενταρισμένο προστύψιμο*

Exclusiv bei Miele
Καθαριότητα εξαρχής
Τα υγρά και πολύ λερωμένα πανιά καθαρισμού αποτελούν πραγματική πρόκληση για τη διαδικασία της πλύσης. Το πατενταρισμένο προ-στύψιμο απομακρύνει το πλεονάζον νερό από τα πανιά καθαρισμού μόλις ξεκινά το πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι ποσότητες ακαθαρσιών και τασιενεργών που μεταφέρονται στο επόμενο στάδιο της πλύσης. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική καθαριότητα σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή προστασία του υλικού.
Πατέντα: EP 2 003 236 B1 Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση