Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Καταγραφή δεδομένων λειτουργίας

Καταγραφή, εγγραφή, ανάλυση
Η καταγραφή των δεδομένων λειτουργίας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας μονάδας που αποθηκεύει τα δεδομένα διαδικασιών από τα τελευταία 300 προγράμματα πλύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να προσπελαστούν, να εγγραφούν και να αναλυθούν από τη μονάδα ελέγχου του συστήματος Profitronic M, για παράδειγμα για τεκμηρίωση διαδικασιών, βελτιστοποίηση διαδικασιών και πλήρεις υπολογισμούς αποδοτικότητας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση