Συνοπτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων του προϊόντος

Πλεονεκτήματα προϊόντος πλυντήρια ρούχων
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Διασύνδεση WLAN

Ασύρματη επικοινωνία
Η διασύνδεση WLAN είναι η καταλληλότερη για ασύρματη τοπική και δικτυακή επικοινωνία. Εκτός από τη μεταφορά δεδομένων επεξεργασίας για σκοπούς τεκμηρίωσης, επιτρέπει τον έλεγχο συστημάτων πληρωμής για πληρωμή ανάλογα με το πρόγραμμα πλύσης σε πλυντήρια κοινής χρήσης, για παράδειγμα.
Η διεπαφή επιτρέπει επιπλέον πρόσβαση στην απομακρυσμένη Miele service.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση