Απόλυτη ασφάλεια καθαρισμού και υγιεινής

Τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Miele Professional: Η εξυπηρέτησή μας ξεκινά ήδη πριν παραλάβετε τη συσκευή σας Miele. Συγκεκριμένα, γίνεται προσεκτική ανάλυση των αναγκών σας και λεπτομερής υπολογισμός χωρητικότητας, εξατομικευμένος σχεδιασμός διαδικασιών και χώρου σε 2D και 3D, καθώς και λεπτομερείς μελέτες σκοπιμότητας. Μετά από συζήτηση μαζί σας καταλήγουμε σε συγκεκριμένες λύσεις ειδικά για τη δική σας περίπτωση. Έτσι προκύπτει ένα σύστημα βάσει των αναγκών σας το οποίο εγγυάται ασφαλείς διαδικασίες χωρίς προβλήματα. Η Miele Professional είναι πάντα στη διάθεσή σας κάθε μέρα της εργασίας σας. Προσφέρουμε προληπτική συντήρηση χάρη σε εξατομικευμένα προγράμματα εξυπηρέτησης με συμβάσεις συντήρησης. Η προληπτική συντήρηση μας επιτρέπει να εντοπίζουμε πιθανά σφάλματα πριν προκαλέσουν πρόβλημα. Ο έλεγχος, το σέρβις και η συντήρηση έχουν ως αποτέλεσμα διαδικασίες χωρίς προβλήματα, διατηρούν την αξία της συσκευής σας και συνεπώς διαφυλάσσουν την επένδυσή σας.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση