Βιωσιμότητα σε οτιδήποτε κάνουμε

Ο σεβασμός προς το περιβάλλον είναι μία από τις βασικές αξίες της Miele. Βρίσκεται στην καρδιά κάθε τομέα δραστηριότητάς μας.
Τα προϊόντα Miele κατασκευάζονται σε μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ κατά την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται διαδικασίες και εργαλεία φιλικά προς το περιβάλλον. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μεγάλη διάρκεια ζωής όλων των συσκευών Miele μεταφράζεται σε εξοικονόμηση πολύτιμων πρώτων υλών. Τόσο κατά τη λειτουργία όσο και κατά τη μεταφορά τους οι συσκευές Miele έχουν υποδειγματική περιβαλλοντική συμπεριφορά, με χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας και καινοτόμα προγράμματα που σας επιτρέπουν να εξοικονομείτε απορρυπαντικό. Όπου είναι εφικτό χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες και διαδικασίες εξοικονόμησης πόρων, όπως η τεχνολογία αντλίας θερμού αέρα ή η σύνδεση των συσκευών μας στα κυκλώματα ζεστού νερού των μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Το διεθνές δίκτυο διανομής μας και το στενό δίκτυο εξυπηρέτησης και αντιπροσώπων εξασφαλίζει μειωμένες μετακινήσεις των συσκευών και των πελατών μας. 
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση