Αποδεδειγμένη υγιεινή

Επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση κατά των βακτηρίων
Στα προγράμματα «SHORT» και «ECO», τα πλυντήρια πιάτων φρέσκου νερού Miele ProfiLine πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής για δοκιμές τύπου με βάση το πρότυπο DIN 10512, που αντιστοιχεί σε μείωση βακτηρίων της τάξης τουλάχιστον των 5 log10. Αυτή η απόδοση απολύμανσης σημαίνει ότι οι συσκευές πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία το InFluenc_H – το Ινστιτούτο Ολιστικής Υγιεινής και Ιολογίας* απονέμει τη σφραγίδα του «TESTED HYGIENE QUALITY».
Το πιστοποιητικό υγιεινής είναι διαθέσιμο a href="https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/Zertifikat_gepruefte_Hygiene-kombiniert.pdf"εδώ/a. Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση