Ισχυρή αντλία θέρμανσης

Ισχυρός συνδυασμός
Υψηλή απόδοση καθαρισμού Η αντλία θέρμανσης συνδυάζει μια ισχυρή αντλία κυκλοφορίας με ενσωματωμένα θερμαντικά στοιχεία σε μία συμπαγή μονάδα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση