Απόλυτη άνεση για τον χρήστη

Οθόνη αφής
Έτσι έχετε συνεχώς τη συνολική εικόνα: Η εύχρηστη οθόνη αφής προβάλλει σημαντικές πληροφορίες με τη μορφή απλού κειμένου και ευνόητων συμβόλων. Η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας γίνεται εμφανής από τη σαφή χρωματική ένδειξη κατάστασης, ακόμα και από απόσταση.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση