Άνεση και ευκολία χρήσης 

Κατάλληλα εξαρτήματα
Διατίθενται διάφορα κάνιστρα για όλα τα πλυντήρια-απολυμαντές σκωραμίδων. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, είναι δυνατή η επανεπεξεργασία μεγάλου εύρους αντικειμένων – από κοινές σκωραμίδες και ουροδοχεία έως και πιο ειδικά αντικείμενα. Η Miele προσφέρει επίσης υψηλής ποιότητας πλυντήριο σκωραμίδων με χειροκίνητη ή αυτόματη εσωτερική έκπλυση, ως ιδανική προσθήκη για το σύστημα.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση