Αυτόματος αυτοκαθαρισμός 

Αξιόπιστη απολύμανση
Στη διάρκεια της απολύμανσης, ο ατμός περνά μέσα από τον θάλαμο πλύσης, από τους σωλήνες και τα ακροφύσια του πλυντηρίου-απολυμαντή σκωραμίδων. Έτσι, διασφαλίζεται η σχολαστική και αξιόπιστη απολύμανση και του φορτίου αλλά και ολόκληρου του συστήματος σωλήνων και ακροφυσίων.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση