Συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας 

Ασφαλείς διαδικασίες
Τα στοιχεία ελέγχου του πλυντηρίου-απολυμαντή σκωραμίδων ελέγχουν συνεχώς την τήρηση όλων των παραμέτρων διαδικασίας, π.χ. τη θερμοκρασία θερμικής απολύμανσης. Τυχόν απόκλιση υποδεικνύεται με μήνυμα σφάλματος ή ηχητικό σήμα. Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας, μια οθόνη εμφανίζει όλα τα σχετικά δεδομένα, π.χ. την κατάσταση του τρέχοντος προγράμματος, την τιμή A0 που επιτυγχάνεται και τη μέγιστη θερμοκρασία κύκλου (ανάλογα με το μοντέλο).
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση