Περιστρεφόμενα ακροφύσια διπλού μπεκ 

Αποτελεσματικό καθάρισμα
Τα περιστρεφόμενα ακροφύσια διπλού μπεκ εγγυώνται τη βέλτιστη κατανομή του νερού χωρίς σημεία εκτός ψεκασμού. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, το κάθε ακροφύσιο διαθέτει ένα μικρό, πλευρικό ακροφύσιο για τον καθαρισμό της εξωτερικής πλευράς του φορτίου και ένα μεγάλο ακροφύσιο με μεγάλου μήκους άνοιγμα για τον καθαρισμό του εσωτερικού μέρους.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση