Σύντομοι κύκλοι

Βελτιωμένη απόδοση
Τα πλυντήρια-απολυμαντές σκωραμίδων καθαρίζουν τις σκωραμίδες και παρόμοια αντικείμενα γρήγορα και αξιόπιστα. Η τεχνολογία πλύσης υψηλής απόδοσης εγγυάται σχολαστικό καθαρισμό στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ακόμα και στην περίπτωση εξαιρετικά έντονων ακαθαρσιών.
Χαρακτηριστικά ανάλογα με το μοντέλο - σχήμα(τα) ως παράδειγμα για πληροφόρηση