Πολιτική αγοράς

Beschaffungspolitik

Η εμπορική επιτυχία των προϊόντων μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητά τους και σχετίζεται άμεσα με τον στόχο ανταπόκρισής μας στις ολοένα αυξανόμενες ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών μας. Λόγω της αυξημένης ανταγωνιστικότητας στις εθνικές και διεθνείς αγορές, η ποιότητα αποτελεί ολοένα και περισσότερο έναν σημαντικό παράγοντα.

Στο πλαίσιο της πολιτικής αγοράς και σύμφωνα με το σύνθημα της εταιρείας «Immer besser» (πάντα καλύτερα), μας ενδιαφέρει η συνεργασία με προμηθευτές που συμμερίζονται την φιλοσοφία μας όσον αφορά την ποιότητα και ενδιαφέρονται για τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής σχέσης με μια εταιρεία οικιακών συσκευών, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο παγκοσμίως.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ευθύνη τόσο προς τους εργαζόμενους και τους πελάτες μας όσο και προς τους προμηθευτές και το κοινό μας. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας συνιστάται να είναι προσανατολισμένες προς τις υπηρεσίες, αξιόπιστες και μόνιμου χαρακτήρα.

Οι προϋποθέσεις αποτελούν ένα καθιερωμένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το DIN ISO 9000 κ.ε., συμπεριφορά περιβαλλοντικής συνείδησης σύμφωνα με το EN ISO 14001, ακριβή και ευέλικτη εκπλήρωση των απαιτήσεών μας καθώς και μια τάση για καινοτομία και συνεργασία στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων.

Ως κοινωνικά υπεύθυνη, ηθική και βιώσιμη εταιρεία, η Miele ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προμηθευτών της και συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο κοινωνικής ευθύνης Social Accountability 8000 (http://www.sa-intl.org) και αναμένει την ίδια συμπεριφορά από τους προμηθευτές της. Το πρότυπο βασίζεται σε πολυάριθμα υπάρχοντα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των βασικών συμφωνιών του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, της γενικής διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.