Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI)

Αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε μια σύνδεση ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μαζί μας, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας στη συνημμένη λίστα ελέγχου μας.

Περιγραφή Μορφή Λήψη
Λίστα ελέγχου DOCX Λήψη
Λίστα ελέγχου PDF Λήψη

Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να σας αποστείλουμε ένα σχέδιο συμφωνίας για τη νομική προστασία της ανταλλαγής δεδομένων.

Επί του παρόντος, η Miele υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών:
Τύπος πληροφοριών Περιγραφή αρχείων (PDF) Στοιχεία δοκιμής (TXT)
Προγράμματα παράδοσης VDA 4905 Λήψη Λήψη
Αναγγελία πίστωσης λογαριασμού VDA 4908 (γερμανικά) Λήψη Λήψη
VDA 4908 (αγγλικά) Λήψη
Ατομικές παραγγελίες EDIFACT ORDERS D96a (γερμανικά) Λήψη Λήψη
EDIFACT ORDERS D96a (αγγλικά) Λήψη
Πρόγραμμα παράδοσης/σχέδιο EDIFACT DELFOR D98b (γερμανικά) Λήψη Λήψη
EDIFACT DELFOR D98b (αγγλικά) Λήψη
Ειδοποίηση αποστολής EDIFACT DESADV D96A (γερμανικά) Λήψη Λήψη
EDIFACT DESADV D96A (αγγλικά) Λήψη