Γίνετε προμηθευτής

Θα θέλατε να γίνετε συνεργάτης μας; Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε προμηθευτής εδώ. Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Οι προσδοκίες μας:

 • Προθυμία για μακροπρόθεσμη συνεργασία βασισμένη στη συνεργασία
 • Διαφάνεια και ειλικρίνεια στην επαγγελματική σχέση

 • Υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στην ανάπτυξη και την καινοτομία, η οποία θα ενσωματωθεί άμεσα στην ανάπτυξη των προϊόντων μας.

 • Συμμόρφωση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα

 • Εφαρμογή πιστοποιημένης διαδικασίας διαχείρισης της ποιότητας

 • Ενεργή συνεργασία για την εφαρμογή μέτρων μείωσης κόστους

 • Εγγύηση της συνεχούς υψηλής ποιότητας των προϊόντων

 • Προθυμία για συνεχή βελτιστοποίηση των διαδικασιών

 • Υψηλή επάρκεια υλικοτεχνικής υποστήριξης καθώς και αξιοπιστία στις παραδόσεις

 • Ανταλλαγή πληροφοριών με τη βοήθεια της τεχνολογίας των πληροφοριών

 

Τι προσφέρουμε:

 • Δίκαιη, εμπιστευτική και μακροπρόθεσμη συνεργασία

 • Προοπτικές ανάπτυξης βασισμένες στις εκάστοτε ανάγκες

 • Υποστήριξη των προμηθευτών μας μέσω μιας συμφωνίας προμηθειών βασισμένη στην συνεργασία

 • Ενσωμάτωση των προμηθευτών μας με γνώμονα τον διάλογο στη διαδικασία δημιουργίας των προϊόντων

 

Φάσμα απαιτήσεων

Εφαρμοστέο υλικό/υλικό παραγωγής

 • Έντυπο υλικό
 • Ηλεκτρονική συναρμολόγηση/ρολόγια
 • Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
 • Ηλεκτρομηχανική/ηλεκτρονική
 • Βοηθητικά υλικά
 • Μονωτικό υλικό
 • Συνθετικά υλικά/καουτσούκ/γυαλί/κεραμικά
 • Διαδικασία μισθοδοσίας
 • Χύτευση μετάλλου/προφίλ αλουμινίου
 • Μεταλλικά μέρη
 • Σύνθετα μεταλλικά μέρη
 • Μη σιδηρούχα μέταλλα
 • Ατσάλι
 • Συσκευασία

Υλικό που δεν συμμετέχει στην παραγωγή/έμμεσο υλικό

 • Καθοδήγηση και κινητική μηχανολογία
 • Ασφάλεια στην εργασία
 • Προμήθειες γραφείου
 • Λειτουργικά υλικά και επικίνδυνες ουσίες
 • Κατασκευή και συντήρηση
 • Επενδύσεις λειτουργικής τεχνολογίας
 • Υπηρεσίες
 • Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών
 • Ενέργειες
 • Παραγωγή/έλεγχος των τεχνολογικών επενδύσεων
 • Άλλες βιομηχανικές και έμμεσες υλικές ανάγκες
 • Τεχνολογία των πληροφοριών/τηλεπικοινωνίες
 • Κινητικότητα
 • Μηχανική/εργαλεία
 • Ατσάλι/μη σιδηρούχα μέταλλα
 • Διαφήμιση/προώθηση πωλήσεων