Τώρα αφήνετε την ιστοσελίδα της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Η ιστοσελίδα της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες άλλων προμηθευτών. Κάθε αρχική σύνδεση προς μια συνδεδεμένη ιστοσελίδα ελέγχεται για παράνομο περιεχόμενο.

Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για εξωτερικό περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, αν η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι ένας ιστότοπος εμφανίζει παράνομο περιεχόμενο, η παραπομπή στον σύνδεσμο θα αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.

Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί για να ανακατευθυνθείτε προς έναν εξωτερικό σύνδεσμο, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα δήλωση. Με αυτή την ενέργεια, αφήνετε την ιστοσελίδα της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

Συνέχεια