Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η Miele για το θέμα προστασίας δεδομένων
Η Miele δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα χωρίς την έγκρισή σας.

1. Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η Miele συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως πχ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο και Fax μόνο για το σκοπό για τον οποίο εσείς τα δώσατε (π.χ. για υποβολή αίτησης εργασίας, αποστολή προσπέκτ ή άλλου έντυπου υλικού). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να ικανοποιηθούν δικά σας αιτήματα και για να μπορούμε εμείς να καλυτερεύουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο μέσα στα πλαίσια του Miele group και από εταιρικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από εμάς να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες σας. Η Miele προστατεύει με εχεμύθεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφώνεται πάντα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις της χώρας στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα την οποία έχετε επισκεφθεί.
2. Τεχνολογίες
Η Miele χρησιμοποιεί τεχνολογίες του Internet (π.χ. cookies, javascript) με μοναδικό σκοπό να κάνει πιο εύχρηστες τις εφαρμογές του Internet. Για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της ιστοσελίδας, οι πληροφορίες σώζονται αυτόματα σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων (π.χ. browser - πρόγραμμα περιήγησης, operating system - λειτουργικό σύστημα, click count - μετρητής κλικ, average time spent per page - μέσος χρόνος επισκεψιμότητας ανά σελίδα). Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Ασφάλεια
Η Miele εγγυάται για τη φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων κατά της απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης, παραποίησης, παράνομης πρόσβασης και παράνομης γνωστοποίησης.

4. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες
Παραπομπές (αποκαλούμενες hyperlinks) από τις ιστοσελίδες της Miele μπορεί να σας συνδέσουν με ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους και για την πολιτική τους προστασίας δεδομένων.

5. Ζητήματα προστασίας δεδομένων
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν στην προστασία δεδομένων της Miele, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά στο info@miele.gr

6. Περαιτέρω ανάπτυξη στις τεχνολογίες του διαδικτύου (internet) / στρατηγική ασφάλειας δεδομένων
Η περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου, σαφώς, επηρεάζει τη στρατηγική ασφάλειας δεδομένων. Αν προκύψουν οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις της πολιτικής μας, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα σε αυτή τη σελίδα.

7. Αποποίηση ευθύνης
Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλιστεί η ορθότητα των πληροφοριών. Όμως, λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων, διατηρεί η Miele το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα και στα τεχνικά δεδομένα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πακέτα υπηρεσιών

Miele Service Certificate (Επέκταση Εγγύησης Miele)

Ισχύουν οι ακόλουθοι συμβατικοί όροι

I. Διάρκεια και έναρξη της κάλυψης
1. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ παρέχει 2ετή εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Με το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele, η Miele (χώρα θυγατρικής πωλήσεων) καλύπτει το κόστος επισκευής για ένα (ΠΣΜ 1), τρία (ΠΣΜ 5) ή οκτώ (ΠΣΜ 10) έτη επιπλέον, αμέσως μετά την περίοδο εγγύησης. Η περίοδος ισχύος αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά του πιστοποιητικού.
2. Η σύμβαση του Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele διάρκειας ενός έτους επεκτείνεται αυτομάτως για δώδεκα (12) μήνες έως δέκα (10) χρόνια επιπλέον από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Η σύμβαση ακυρώνεται αυτομάτως μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Μπορεί επίσης να ακυρωθεί εγγράφως το αργότερο έναν μήνα πριν από το τέλος της ετήσιας περιόδου κάλυψης που αρχίζει την πρώτη ημέρα ισχύος/ανανέωσης της ισχύος. Η αυτόματη επέκταση τίθεται σε ισχύ εφόσον ο πελάτης πληρώσει το τιμολόγιο που λαμβάνει κατά την έναρξη της περιόδου επέκτασης εγγύησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας καταβολής.
3. Η διάρκεια ενός ήδη εκδοθέντος Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele 5 μπορεί να επεκταθεί έως δέκα (10) χρόνια εντός της περιόδου κάλυψης του πιστοποιητικού (ΠΣΜ 5+5).
4. Η Miele δικαιούται να αναπροσαρμόζει τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Κατά την αγορά ενός Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele, ισχύουν οι τιμές του τρέχοντος τιμοκαταλόγου κατά τον χρόνο της συναλλαγής. Μπορεί να παρατηρούνται μεταβολές στις τιμές του Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele διάρκειας ενός έτους στο ετήσιο τιμολόγιο. Εκ των προτέρων πληροφορίες εγγράφως δεν θα παρέχονται. Εάν το τιμολόγιο εξοφληθεί εντός της προθεσμίας πληρωμής, θεωρείται ότι η μεταβολή στην τιμή έχει γίνει αποδεκτή. Εάν δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή, δεν αρχίζει η ισχύς του Πιστοποιητικού.
5. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον εκάστοτε φόρο προστιθέμενης αξίας. Δεν χρεώνονται δαπάνες αποστολής του Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele.
6. Αναλόγως του τρόπου παραγγελίας, το πιστοποιητικό παρέχεται είτε από τον τεχνικό επιτόπου, είτε αποστέλλεται μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς.
7. Η επισκευή της συσκευής ή η παροχή ανταλλακτικών δεν παρατείνει την περίοδο ισχύος της σύμβασης.

II. Προϋποθέσεις
1. Η αγορά της συσκευής έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένη εξειδικευμένη επιχείρηση λιανικού εμπορίου ή απευθείας από τη Miele σε χώρα της ΕΕ, στην Ελβετία ή τη Νορβηγία.
2. Κατά την αγορά του Πιστοποιητικού Συντήρησης Miele, ο τόπος διαμονής και η τοποθεσία του προϊόντος είναι στην Ελλάδα.
3. Το πιστοποιητικό ισχύει εκάστοτε μόνο για μία συγκεκριμένη συσκευή Miele και είναι προσωποπαγές και μη μεταβιβάσιμο.
4. Εάν η κυριότητα του μηχανήματος αλλάξει ή εάν ο ιδιοκτήτης μετακομίσει σε άλλη διεύθυνση, η Miele πρέπει να ενημερωθεί ώστε το πιστοποιητικό να παραμείνει σε ισχύ.
5. Το πιστοποιητικό πρέπει να καταχωριθεί και να ληφθεί εντός της διετούς περιόδου εγγύησης της συσκευής. Το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele διάρκειας ενός έτους μπορεί να ληφθεί επίσης απευθείας κατά τη διάρκεια επίσκεψης τεχνικού της Miele για σκοπούς συντήρησης, όσον αφορά συσκευές παλαιότητας έως δέκα (10) ετών.
6. Υπηρεσίες δυνάμει του πιστοποιητικού θα παρέχονται μόνο στις χώρες της ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία.
7. Εάν ζητηθεί από τη Miele, πρέπει να επιδεικνύεται η απόδειξη αγοράς και το πιστοποιητικό, τα οποία πρέπει να αναγράφουν το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη.
8. Οι συσκευές που συνοδεύονται από πιστοποιητικό προορίζονται μόνο για μη εμπορική χρήση.
9. Το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele δεν εκδίδεται για καφετιέρες. Για τις καφετιέρες ισχύουν ειδικές προσφορές συντήρησης.

III. Κάλυψη και εύρος
1. Μηχανικά ελαττώματα θα αποκαθίστανται δωρεάν εντός εύλογης χρονικής περιόδου μέσω επισκευής ή αντικατάστασης των προβληματικών μερών. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους μεταφοράς, επίσκεψης τεχνικού, εργασίας και ανταλλακτικών. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ αποκτά την κυριότητα των ανταλλακτικών ή των συσκευών που θα αντικατασταθούν.
2. Υπηρεσίες δυνάμει του πιστοποιητικού μπορεί να παρέχονται μόνο από τεχνικούς συντήρησης εξουσιοδοτημένους από τη ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ.
3. Εάν η επισκευή της συσκευής συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος σε σχέση με την αξία της ή είναι αδύνατη, ο πελάτης θα λάβει πανομοιότυπη ή αντίστοιχη νέα συσκευή. Εναλλακτικά, εάν ζητηθεί από τον πελάτη, μπορεί να του καταβληθεί η αντίστοιχη τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής. Εάν η Miele καταβάλει την τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής, το πιστοποιητικό ακυρώνεται. Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής, η υπόλοιπη περίοδος κάλυψης που προβλέπεται στο πιστοποιητικό μεταφέρεται στο νέο προϊόν.
4. Το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele δεν καλύπτει οποιαδήποτε επιπλέον απαίτηση αποζημίωσης κατά της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ, εκτός εάν τυχόν ζημία οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του εξουσιοδοτημένου τεχνικού συντήρησης της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ή εάν υφίσταται ευθύνη λόγω θανατηφόρου τραυματισμού, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία.
5. Η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει την προμήθεια αναλώσιμων και αξεσουάρ.

IV. Περιορισμοί
Το Πιστοποιητικό Συντήρησης Miele δεν καλύπτει το κόστος επισκευής, στην περίπτωση που ένα ελάττωμα οφείλεται στα ακόλουθα:
1. Αντικανονική εγκατάσταση, π.χ. μη συμμόρφωση με σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας και έγγραφες οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.
2. Αντικανονική χρήση και λειτουργία, όπως χρήση ακατάλληλων απορρυπαντικών ή χημικών.
3. Συσκευή η οποία έχει αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τη Νορβηγία και δεν είναι κατάλληλη για χρήση ή υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης λόγω διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών.
4. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως ζημίες προκαλούμενες από μεταφορά, πρόσκρουση και κραδασμούς, αντίξοες καιρικές συνθήκες ή φυσικά φαινόμενα.
5. Επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τεχνικούς εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από τη Miele.
6. Μη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών της Miele ή αξεσουάρ εγκεκριμένων από τη Miele.
7. Θραύση κρυστάλλων και ελαττωματικοί λαμπτήρες.
8. Αυξομειώσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής που δηλώνονται από τον κατασκευή.
9. Μη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και περιποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

V. Προστασία δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων σχετικά με τη σύμβαση, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
FM 16-1794 Νοέμβριος 2016

VI. Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης
Έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να επικαλεστείτε λόγο. Αυτόν το δικαίωμα αναίτιας καταγγελίας παραγράφεται 14 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα αναίτιας καταγγελίας πρέπει να μας ενημερώσετε (ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ,Λεωφ.Μεσογείων 257,801 222 4444,FAX:210 679 4400, info@miele.gr, σχετικά με την απόφασή σας να καταγγείλετε αναιτίως την παρούσα σύμβαση με γραπτή δήλωσή σας (π.χ. με ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή e-mail). Δυνητικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα καταγγελίας.
Για να καταγγείλετε τη σύμβαση εντός της προθεσμίας, αρκεί να αποστείλετε την δήλωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος του δικαιώματος.

Αποτελέσματα καταγγελίας
Εάν καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε κάθε ποσό που μας έχετε καταβάλει, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με την εξαίρεση τυχόν επιπλέον εξόδων που τυχόν θα έχουν προκύψει διότι δεν επιλέξατε τον πλέον οικονομικό βασικό τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς περιττές καθυστερήσεις και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουμε γνώση της απόφασής σας να καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την εν λόγω επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που θα έχετε χρησιμοποιήσει εσείς για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήσετε ρητώς διαφορετικούς όρους πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα λόγω της εν λόγω επιστροφής χρημάτων.
Εάν μας έχετε ζητήσει να ξεκινήσουμε την παροχή υπηρεσιών κατά την περίοδο ισχύος του δικαιώματος αναίτιας καταγγελίας, οφείλετε να μας καταβάλετε την αξία των υπηρεσιών που θα σας έχουν παρασχεθεί έως ότου μας ενημερώσετε για την καταγγελία της παρούσας σύμβασης, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψή της.

Πρότυπο έντυπο καταγγελίας της σύμβασης
(Παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση.)

 • ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ,Λεωφ.Μεσογείων 257,801 222 4444,FAX:210 679 4400, info@miele.gr, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ,Λεωφ.Γρίβα Διγενή 46, 00357 21 451 999, FAX:00357 21 451 909,miele.infoline@miele.gr
 • Ο/Η/Οι (*) δια της παρούσας σας ενημερώνω/-ουμε ότι (*) καταγγέλω/-ουμε (*) τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων προϊόντων(*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*),
 • Με ημερομηνία παραγγελίας (*)/ημερομηνία παραλαβής (*),
 • Όνομα καταναλωτή(-ών),
 • Διεύθυνση καταναλωτή(-ών),
 • Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιείται σε έντυπη μορφή),
 • Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε κατά περίπτωση.

CareBox

Συμβατικοί όροι του πιστοποιητικού του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες

I. Διάρκεια και έναρξη της κάλυψης
1. Η Miele παρέχει 2ετή εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Με το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες, η Miele Ελλάς καλύπτει το κόστος επισκευής για τρία (3) επιπλέον έτη, αμέσως μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά του πιστοποιητικού.
2. Η επισκευή του μηχανήματος ή η παροχή ανταλλακτικών δεν παρατείνει την περίοδο ισχύος της σύμβασης.

II. Προϋποθέσεις ισχύος
1. Η αγορά του μηχανήματος έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένη εξειδικευμένη επιχείρηση λιανικού εμπορίου ή απευθείας από τη Miele σε χώρα της ΕΕ, στην Ελβετία ή τη Νορβηγία.
2. Κατά την αγορά του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες, ο τόπος διαμονής του πελάτη και ο ο τόπος λειτουργίας του μηχανήματος είναι στην Ελλάδα.
3. Το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες ισχύει μόνο για ένα εκάστοτε συγκεκριμένο μηχάνημα Miele και δεν είναι μεταβιβάσιμο.
4. Το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να καταχωριστεί και να ληφθεί εντός της διετούς περιόδου εγγύησης του μηχανήματος.
5. Οι υπηρεσίες βάσει του πιστοποιητικού του Care Box για ηλεκτρικές σκούπες θα παρέχονται μόνο στην ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία.
6. Αν χρησιμοποιηθούν σακούλες σκόνης που δεν φέρουν τη σήμανση «αυθεντικό ανταλλακτικό της Miele», παύει να ισχύει η σύμβαση συντήρησης.
7. Εάν ζητηθεί από τη Miele, πρέπει να επιδεικνύεται η απόδειξη αγοράς και το πιστοποιητικό, τα οποία θα πρέπει να αναγράφουν το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη.
8. Τα προϊόντα που συνοδεύονται από το πιστοποιητικό προορίζονται μόνο για μη εμπορική χρήση.

III. Κάλυψη και εύρος
1. Μηχανικά ελαττώματα θα αποκαθίστανται δωρεάν εντός εύλογου χρόνου με επισκευή ή αντικατάσταση των προβληματικών εξαρτημάτων. Η Miele Ελλάς αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους μεταφοράς της συσκευής, επίσκεψης τεχνικού, εργασίας και ανταλλακτικών. Η Miele Ελλάς αποκτά την κυριότητα των ν ανταλλακτικών ή των εξαρτημάτων που θα έχουν αντικατασταθεί.
2. Υπηρεσίες βάσει του πιστοποιητικού του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες θα παρέχονται μόνο από τεχνικούς συντήρησης εξουσιοδοτημένους από τη Miele Ελλάς.
3. Εάν η επισκευή του μηχανήματος συνεπάγεται υπερβολικά μεγάλο κόστος ή είναι αδύνατη, θα αντικατασταθεί με ίδιο ο ή αντίστοιχο νέο μηχάνημα. Εναλλακτικά, εάν ζητηθεί από τον πελάτη, μπορεί να του καταβληθεί η τρέχουσα εμπορική αξία του μηχανήματος. Εάν η Miele καταβάλει στον πελάτη την τρέχουσα εμπορική αξία της συσκευής, το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες παύει να ισχύει. Σε περίπτωση αντικατάστασης του μηχανήματος, η υπόλοιπη περίοδος κάλυψης που προβλέπεται στο πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες μεταφέρεται στο νέο προϊόν.
4. Το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες δεν καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης κατά της Miele Ελλάς, εκτός των αξιώσεων για αποζημίωση λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία. που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια.
5. Η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει την προμήθεια εγκαταστάσεων λειτουργίας, αναλώσιμων και αξεσουάρ.

IV. Περιορισμοί
Το πιστοποιητικό του CareBox για ηλεκτρικές σκούπες δεν καλύπτει το κόστος επισκευής, στην περίπτωση που μία βλάβη οφείλεται στα ακόλουθα:
1. Ακατάλληλη εγκατάσταση, π.χ. μη συμμόρφωση με σχετικούς κανονισμούς ασφάλειας και έγγραφες οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.
2. Ακατάλληλη χρήση και χειρισμό, όπως χρήση λανθασμένης σακούλας σκόνης και φίλτρου, ζημιές που προκλήθηκαν από τοποθέτηση ανταλλακτικών άλλων κατασκευαστών, ή ζημιά που προκλήθηκε από την εισχώρηση υγρών, σκόνης κατασκευών ή τόνερ.
3. Εάν το μηχάνημα το οποίο έχει αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, την Ελβετία ή τη Νορβηγία δεν είναι κατάλληλο για χρήση στην χώρα λειτουργίας του ή υπόκειται σε περιορισμούς χρήσης λόγω διαφορετικών τεχνικών προδιαγραφών.
4. Έχουν υπεισέλθει εξωτερικοί παράγοντες, όπως ζημιές προκαλούμενες από μεταφορά, πρόσκρουση και κραδασμούς, αντίξοες καιρικές συνθήκες ή φυσικά φαινόμενα.
5. Επισκευές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τεχνικούς εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από τη Miele.
6. Μη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών της Miele ή αξεσουάρ εγκεκριμένων από τη Miele.
7. Ζημιά σε μη εγκεκριμένα από την Miele αξεσουάρ.
8. Αυξομειώσεις στην ηλεκτρική τάση ί που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής που καθορίζονται από τον κατασκευή.
9. Μη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και περιποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

V. Προστασία δεδομένων
Προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη σύμβαση, σε πλήρη συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Maintenance Service

Υπηρεσία Συντήρησης

Συμβατικοί όροι υπηρεσίας συντήρησης

Ισχύουν οι ακόλουθοι συμβατικοί όροι

1. Υπηρεσίες

1.1   Η Υπηρεσία συντήρησης είναι μια μοναδική προσφορά εξυπηρέτησης και συντήρησης στο σπίτι, η οποία διενεργείται από εξειδικευμένους τεχνικούς της Miele. Παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα για μια επαγγελματική διαγνωστική συντήρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων της συσκευής ή των συσκευών Miele που προσδιορίζονται στην εντολή συντήρησης.

1.2   Η επίσκεψη συντήρησης περιλαμβάνει ενδελεχή καθαρισμό, φροντίδα και συντήρηση της συσκευής, καθώς και έλεγχο απόδοσης με διαγνωστικά εργαλεία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συντήρησης θα παρέχονται ενημερώσεις προγραμμάτων και λογισμικού (εάν ισχύει) και προϊόντα φροντίδας που απαιτούνται για τον καθαρισμό της συσκευής/των συσκευών.

1.3   Η Miele Ελλάς θα προγραμματίσει την οικιακή επίσκεψη σε συμφωνημένη ώρα και ημερομηνία.

1.4   Εάν, εκτός από την εγγύηση του κατασκευαστή ή την ευθύνη για τυχόν αστοχίες, εντοπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες ή σημεία φθοράς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον το επιθυμεί ο καταναλωτής. Το κόστος των ανταλλακτικών και των απαιτούμενων εργασιών θα τιμολογείται στη συνέχεια ξεχωριστά σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια.

 

2. Όροι

2.1  Η Υπηρεσία Συντήρησης εφαρμόζεται αποκλειστικά στην premium γκάμα οικιακών συσκευών της Miele που λειτουργούν σε οικιακό περιβάλλον, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αγοράς.

2.2  Η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας συντήρησης εξαρτάται από την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία της (των) συσκευής(-ών) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης που συνοδεύουν κάθε προϊόν.

2.3   Η Υπηρεσία συντήρησης παρέχεται μόνο στη (χώρα).

 

3. Πληρωμή

3.1   Τιμές υπηρεσιών συντήρησης, όπως καθορίζονται στον τιμοκατάλογο κατά την τοποθέτηση παραγγελιών.

3.2   Η πλήρης εξόφληση της τιμής μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.

3.3  Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι παρών ή διαθέσιμος κατά τη συμφωνηθείσα ώρα και ημερομηνία της επίσκεψης συντήρησης, η Miele Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογήσει πλήρεις χρεώσεις.

 

4. Περιορισμοί

4.1   Η υπηρεσία συντήρησης δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

α.   επισκευή της (των) συσκευής(-ών) Miele, όταν ένα ελάττωμα είναι εμφανές κατά την εκτέλεση της επίσκεψης συντήρησης,

β.   πρόσθετες υπηρεσίες, όπως επισκευές (να τιμολογούνται χωριστά σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια),

γ.   καθαριστικό για πλυντήριο ρούχων και πλυντήριο πιάτων, καθώς και προϊόντα περιποίησης Miele επιπλέον του σημείου 1.2 για μελλοντική χρήση από τον καταναλωτή,

δ.   κάλυψη για ζημίες λόγω κακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της μη συντήρησης, συντήρησης ή  χρήσης με τη δέουσα προσοχή), αμέλειας, ατυχήματος ή συνήθους φθοράς,

ε.   καθαρισμό και φροντίδα σε περίπτωση που η συσκευή ή οι συσκευές έχουν παραμεληθεί και δεν έχουν τύχει φροντίδας, όπως ορίζεται στις οδηγίες χρήσης (συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού του εσωτερικού των εντοιχιζόμενων συνδυασμένων φούρνων ατμού και των εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών φούρνων με μικροκύματα),

στ. τη γκάμα των επαγγελματικών ή οικιακών συσκευών Miele που λειτουργούν σε εμπορικό περιβάλλον.

 

5. Ευθύνη

Η υπηρεσία συντήρησης δεν καλύπτει περαιτέρω αξιώσεις για ζημία κατά της Miele Hellas εκτός από περιπτώσεις που προκύπτουν από βαριά ή δόλια αμέλεια εκ μέρους του τεχνικού γραφείου στο οποίο έχει αναθέσει τις εργασίες συντήρησης η Miele Hellas ή ευθύνη που προκύπτει από θανατηφόρο τραυματισμό, σωματική βλάβη ή βλάβη της υγείας.

 

6. Προστασία δεδομένων

Η Miele συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην επισήμανση περί απορρήτου στη διεύθυνση https://www.miele.gr/domestic/dataprotection-46.htm#p2618  .

 

7. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο. Η περίοδος υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Miele Hellas, Λεωφ. Μεσογείων 257, Ν. Ψυχικό, 801 222 4444, fax 210-6794400, info@miele.gr) για την απόφασή σας να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

 

Επιπτώσεις της υπαναχώρησης

Εάν αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστραφούν όλες οι πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τις συμπληρωματικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιλογή σας ενός είδους παράδοσης διαφορετικού από το λιγότερο δαπανηρό είδος τυποποιημένης παράδοσης που προσφέρθηκε από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή αυτή χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε ρητά συμφωνήσει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με τέλη ως αποτέλεσμα αυτής της επιστροφής. Εάν ζητήσατε να αρχίσετε την εκτέλεση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, θα μας καταβάλετε ποσό ανάλογο με αυτό που παρασχέθηκε, μέχρι να μας γνωστοποιήσετε την υπαναχώρηση σας από την παρούσα σύμβαση, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης.

 

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το έντυπο αυτό, μόνο εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση.)

— Προς Miele Hellas, Λεωφ. Μεσογείων 257, Ν. Ψυχικό, 801 222 4444 , fax 210-6794400, info@miele.gr:

— Εγώ/Εμείς (*) γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε ότι εγώ/εμείς (*) αποσύρομαι/αποσυρόμαστε από τη σύμβαση πώλησης (*) των ακόλουθων εμπορευμάτων (*)/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*),

— έγινε παραγγελία στις (*)/έγινε παραλαβή στις (*),

— Όνομα καταναλωτή(τών),

— Διεύθυνση καταναλωτή(τών),

— Υπογραφή καταναλωτή(τών), (μόνο εάν το έντυπο αυτό κοινοποιείται σε έντυπη μορφή),

— Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

 

Τέλος των πληροφοριών υπαναχώρησης.

Λήψεις Miele

1. Το παρόν συμφωνητικό διέπει τη λήψη και χρήση λογισμικού και πληροφοριών της Miele. Προβαίνοντας στη λήψη, ο χρήστης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους παρόντες όρους.

2. Εν γένει, οι λήψεις είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η Miele δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών βάσει της κατάστασης του internet και υπολογιστικών συστημάτων.

3. Η Miele ασκεί τη δέουσα επιμέλεια ώστε να διατηρεί τις λήψεις ενημερωμένες. Η Miele διατηρεί το δικαίωμα, ωστόσο, να μεταβάλλει τις πληροφορίες και το λογισμικό ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε ό,τι αφορά περαιτέρω τεχνικές ή οικονομικές εξελίξεις ή μεταβολή των συνθηκών παροχής υπηρεσιών ή των γενικών συνθηκών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη θέματα τιμολόγησης/εμπορικά θέματα, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει για τις μεταβολές.          

Δικαιώματα και ευθύνες κατά τη χρήση                                    

1. Τα περιεχόμενα προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιούχοι είναι η  Miele και τρίτοι. Η χρήση και, συγκεκριμένα, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή,  επίδειξη, εκπομπή, διάθεση σε δημόσια πρόσβαση και, καθώς και προσαρμογές και μετατροπές επιτρέπονται μόνο μετά τη ρητή γραπτή συναίνεση της Miele ή των κατόχων των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

2. Το λογισμικό της Miele απαγορεύεται να δημοσιευθεί, να μεταπωληθεί, να χρησιδανειστεί ή να παραχωρηθεί σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Το λογισμικό της Miele είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας περιέχει δε και στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Για αυτό τον λόγο, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, η αποσυμπίλησή του ή η μετατροπή του σε άλλες χρησιμοποιήσιμες μορφές.

3. Αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπονται εξαιρέσεις από τους πιο πάνω περιορισμούς, αυτέ οι εξαιρέσεις ισχύουν και εν προκειμένω.

4. Η Miele εκχωρεί στον χρήστη χωρίς αποκλειστικότητα βασικά και μεταβιβάσιμα δικαιώματα. Η εκχώρηση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Miele. Ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τις λήψεις για την υποστήριξη επιχειρηματικών του σκοπών εντός του πλαισίου εφαρμογής υπαρχουσών επιχειρηματικών συμβάσεων με την Miele. Οι οδηγίες της Miele θα πρέπει να ακολουθούνται αυτούσιες.

5. Η Miele επισημαίνει το γεγονός ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του internet δεν είναι ασφαλής. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένα άτομα να λάβουν γνώση των δεδομένων καθώς και να τα αλλοιώσουν.

Ευθύνη

1. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή εξασφάλιση μέσω του περιεχομένου και των λήψεων που διατίθενται μέσω του παρόντος Συμφωνητικού. Παρομοίως, δεν επιτρέπεται να εγείρονται απαιτήσεις εγγύησης βάσει αυτού.

2. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών, ούτε για τα αποτελέσματα που μπορεί να επιτευχθούν με χρήση αυτών των πληροφοριών. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που οφείλεται στη χρήση των λήψεων, όπως η απώλεια υπηρεσιών, η απώλεια κερδών, η απώλεια πληροφοριών και δεδομένων. Οι αποφάσεις ως προς τη χρήση του λογισμικού που διατίθεται από την Miele ως λήψεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν συμβουλών της Miele.

3. Η Miele δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε χρήση, αδυναμία χρήσης, πιθανά σφάλματα υλικού ή λογισμικού ή εσφαλμένες ρυθμίσεις συστήματος που έχουν δημιουργηθεί από τον χρήστη. Ο χρήστης αναλαμβάνει  τον πλήρη κίνδυνο για τη χρήση των λήψεων. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για το λογισμικό και τις πληροφορίες, ειδικά ως προς τη δυνατότητα χρήσης, την ακρίβεια, την πληρότητα και την απαλλαγή τους από ιούς.                      

4. Η Miele δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από ιούς, δούρειους ίππους, φημολογούμενους ιούς ή παρόμοια προγράμματα, καθώς και για προγράμματα, τμήματα προγραμμάτων ή κώδικα που προκαλούν παρόμοια παρεμπόδιση, καταστροφή ή αστοχία συστημάτων ή μερών τους. Ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει τα δικά του μέτρα προστασίας από ιούς και άλλα καταστροφικά δεδομένα.

5. Η Miele δεν φέρει καμία ευθύνη για την εσφαλμένη μεταβίβαση δεδομένων, την παραποίηση αυτών των δεδομένων από τρίτους, ειδικά μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δίκτυα και τα συστήματά της,  αυτή η πρόσβαση δεν υποστηρίζεται από την ίδια.

6. Ευθύνη υφίσταται μόνον όταν τούτο προβλέπεται ρητά από τον νόμο, όπως σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημίας από δόλο ή βαριά αμέλεια, όταν ισχύουν εγγυήσεις ποιότητας ή παραβιάζονται ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις, σε περίπτωση απώλειας ζωής, ακρωτηριασμού ή ασθένειας, καθώς και σε περιπτώσεις ύπαρξης ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα. Ωστόσο, η αποζημίωση λόγω παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται σε ζημίες που μπορούν να προβλεφθούν και είναι συνήθεις για τη σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια.

Προβολή αρχείων pdf

Για την προβολή αρχείων pdf απαιτείται το Adobe Acrobat Reader.

Προβολή δεδομένων CAD

Τα δεδομένα σχεδίασης επιτρέπουν την απλή, γρήγορη και ασφαλή σχεδίαση δισδιάστατων και, μερικές φορές, τριδιάστατων προσόψεων και κατόψεων. Τα δεδομένα σχεδίασης, όπως μετρήσεις, σημεία σύνδεσης και οι απαραίτητες υποδομές επισημαίνονται.

Κατά κανόνα, απαιτείται ειδικό λογισμικό για την προβολή αρχείων CAD. Τα δεδομένα CAD από την Miele διατίθενται σε διάφορες μορφές και είναι συμβατά με σύγχρονα προγράμματα CAD:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Τα αρχεία σχεδίασης των συσκευών επισημαίνονται με τον τύπο θέρμανσης “EL” (ηλεκτρική), “D” (με ατμό) ή “G” (με αέριο), κατά περίπτωση. Οι επιπλέον σημάνσεις "D", "S", "V" ή "R" σημαίνουν κάτοψη, πλευρική όψη, πρόσοψη ή πίσω όψη των συσκευών.

Ο αποδέκτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή επιλογή και τις συνέπειες από τη χρήση των δεδομένων, ενώ αποδέχεται τις συνέπειες της χρήσης των δεδομένων, καθώς και των επιθυμητών ή τελικών αποτελεσμάτων. Εξαιρείται η ευθύνη για θετικές ή αποθετικές ζημίες.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε τυχόν απορίες σας:

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα Miele

Η ιστοσελίδα της ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες άλλων προμηθευτών. Κάθε αρχική σύνδεση προς μια συνδεδεμένη ιστοσελίδα ελέγχεται για παράνομο περιεχόμενο. Η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για εξωτερικό περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, αν η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ διαπιστώσει ή ενημερωθεί ότι ένας ιστότοπος εμφανίζει παράνομο περιεχόμενο, η παραπομπή στον σύνδεσμο θα αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.

20 έτη

Δοκιμασμένα για χρήση ισοδύναμη με 20 χρόνια

Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης των προϊοντικών σειρών που αναφέρονται παρακάτω, η Miele πραγματοποίησε δοκιμές αντοχής που προσομοιώνουν μια 20ετή μέση χρήση ενός μέσου νοικοκυριού. Η έκταση των δοκιμών για κάθε δοκιμασμένη σειρά περιγράφεται παρακάτω. Αυτό δεν αποτελεί καμία εγγύηση ή εγγύηση ανθεκτικότητας των σειρών προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο εδώ και 20 χρόνια. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι συσκευές ενδέχεται να απαιτούν περιστασιακή συντήρηση ή μπορεί να απαιτούν επισκευή και αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Σε αυτλήν την περίπτωση ισχύουν οι νόμιμες εγγύησης και - όπου διατίθενται - πρόσθετες επεκτάσεις σχετικά με την εγγύηση προϊόντος εντός των γενικών όρων πωλήσεων Miele.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα και βασικά εξαρτήματα κατά τη διαδικασία παραγωγής της σειράς πλυντηρίων ρούχων W 1 (μοντέλα εμπρόσθιας φόρτωσης). Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης σε χρονικό διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 5.000 κύκλους πλύσης σε διαφορετικά προγράμματα. Αυτό αντιστοιχεί σε 5 κύκλους πλύσης ανά εβδομάδα με χρήση σε 50 εβδομάδες τον χρόνο για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές της MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά πλυντηρίων ρούχων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία της σειράς.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες λειτουργίας, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των πλυντηρίων ρούχων για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-Nr. 307049).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των πλυντηρίων ρούχων που διατίθενται στην αγορά για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή επισκευή ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα ανάπτυξης και βασικά εξαρτήματα κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς πλυντηρίων πιάτων G 7000. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 5.600 κύκλους πλύσης σε διαφορετικά προγράμματα. Αυτό αντιστοιχεί σε 5,6 κύκλους πλύσης ανά εβδομάδα με χρήση σε 50 εβδομάδες τον χρόνο (280 κύκλοι) για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές της MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά πλυντηρίων πιάτων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αξιοπιστίας.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες λειτουργίας, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των πλυντηρίων πιάτων για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut Expertise LBF-Bericht Nr. 308595 – ExG, Απρίλιος 2019).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των πλυντηρίων πιάτων που διατίθενται στην αγορά για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή επισκευή ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΉΡΕΣ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής στα βασικά εξαρτήματα της σειράς απορροφητήρων κατά τη φάση ανάπτυξης. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης των βασικών λειτουργιών των απορροφητήρων σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 7.000 ώρες χρήσης σε διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας. Αυτό αντιστοιχεί σε 7 ώρες χρήσης ανά εβδομάδα σε 50 εβδομάδες τον χρόνο για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά απορροφητήρων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία της.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες λειτουργίας, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η ιδέα αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι η ιδέα αυτή είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των βασικών λειτουργιών των απορροφητήρων για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308005 – ExD).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των απορροφητήρων για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΦΟΥΡΝΟΙ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής στα βασικά εξαρτήματα της σειράς φούρνων H 7000 κατά τη φάση ανάπτυξης. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης των βασικών λειτουργιών των φούρνων και φούρνων με λειτουργία μικροκυμάτων σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταν/τή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί συνολικά 2.160 ώρες χρήσης για τους φούρνους και 3.160 ώρες χρήσης για τους φούρνους με λειτουργία μικροκυμάτων σε διάφορους τρόπους λειτουργίας. Αυτό αντιστοιχεί σε 108 ώρες χρήσης του φούρνου τον χρόνο και 158 ώρες χρήσης των φούρνων με λειτουργία μικροκυμάτων τον χρόνο (108 ώρες χρήσης του φούρνου και 50 ώρες χρήσης της λειτουργίας μικροκυμάτων). Επιπλέον, έχουν συμπεριληφθεί 3 κύκλοι καθαρισμού με πυρόλυση. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτ/τα δοκιμών.
Οι δοκιμές της MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά φούρνων δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία των βασικών εξαρτημάτων της σειράς. Τα βασικά εξαρτήματα είναι τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την ορθή χρήση των αντίστοιχων βασικών λειτουργιών της συσκευής.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες λειτουργίας, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι η ιδέα αυτή είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των βασικών λειτουργιών της συσκευής για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας.
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των φούρνων και των φούρνων με λειτουργία μικροκυμάτων για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές των βασικών εξαρτημάτων κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΜΟΥ

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής στα βασικά εξαρτήματα της σειράς φούρνων ατμού DG 7000, συμπεριλαμβανομένων των συνδυαστικών συσκευών DGC (φούρνος ατμού με λειτουργία ψησίματος) και DGM (φούρνος ατμού με μικροκύματα) κατά τη φάση ανάπτυξης. Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης των βασικών λειτουργιών των φούρνων ατμού σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί συνολικά 2.500 ώρες χρήσης για τους φούρνους ατμού (DG), συνολικά 4.700 ώρες χρήσης για τους φούρνους ατμού με λειτουργία ψησίματος (DGC) και 3.500 ώρες χρήσης για τους φούρνους ατμού με λειτουργία μικροκυμάτων DGM), σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Αυτό αντιστοιχεί σε 125 ώρες χρήσης του φούρνου ατμού τον χρόνο (DG), 235 ώρες χρήσης του φούρνου ατμού ή της λειτουργίας ψησίματος (DGC) και σε 175 ώρες χρήσης του φούρνου ατμού ή της λειτουργίας μικροκυμάτων (DGM) τον χρόνο. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτ/τα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η σειρά φούρνων ατμού δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτ/τα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία των βασικών εξαρτημάτων της σειράς. Τα βασικά εξαρτήματα είναι τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την ορθή χρήση των αντίστοιχων βασικών λειτουργιών της συσκευής.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες λειτουργίας, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα. Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι η ιδέα αυτή είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των βασικών λειτουργιών της συσκευής για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας.
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθ/τας των φούρνων ατμού για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές των βασικών εξαρτημάτων κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

Η MIELE εκτελεί δοκιμές αντοχής σε μοντέλα και βασικά εξαρτήματα κατά τη φάση ανάπτυξης της σειράς ηλεκτρικών σκουπών οικιακής χρήσης με σακούλα Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1). Στόχος αυτών των δοκιμών που διενεργούνται από τη MIELE είναι η προσομοίωση της μέσης χρήσης σε διάστημα 20 ετών.
Οι συνθήκες των δοκιμών αντοχής καθορίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του μέσου καταναλωτή, οι οποίες αντλούνται από μελέτες και έρευνες. Η MIELE χρησιμοποιεί ως βάση συνολικά 750 ώρες λειτουργίας της συσκευής. Αυτό αντιστοιχεί σε 45 λεπτά χρήσης ανά εβδομάδα με χρήση σε 50 εβδομάδες τον χρόνο για διάστημα 20 ετών. Οι απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία ερμηνεύτηκαν ως συνθήκες δοκιμών. Εκτός από τις ακριβείς συνθήκες δοκιμών, ορίζεται επίσης ο αριθμός των αντικειμένων που πρόκειται να ελεγχθούν για να ληφθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών.
Οι δοκιμές που διενεργούνται από τη MIELE κατά τη φάση ανάπτυξης παρακολουθούνται από τους εργαζομένους μας. Τα σχετικά αποτελέσματα καταγράφονται και αξιολογούνται από εμάς. Η παραπάνω σειρά ηλεκτρικών σκουπών δεν τίθεται σε κυκλοφορία μέχρι τα αποτελέσματα των δοκιμών να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιοπιστία της.
Οι δοκιμές της MIELE «Σε αντιστοιχία με 20 έτη χρήσης» βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη δοκιμή, η οποία υλοποιήθηκε σύμφωνα με οδηγίες λειτουργίας, οδηγίες εργαστηριακών δοκιμών και συμπληρωματικά εργαστηριακά πρότυπα.Η δοκιμή αξιολογήθηκε στο πλαίσιο μελέτης λειτουργικής σταθερότητας και προέκυψε το αποτέλεσμα ότι η ιδέα αυτή είναι ολοκληρωμένη, αντιστοιχεί σε προηγμένη τεχνολογία και με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατή η δοκιμή των ηλεκτρικών σκουπών οικιακής χρήσης για διάρκεια ζωής 20 ετών βάσει της μέσης χρήσης μιας μέσης οικογένειας (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-Bericht Nr. 307530, Ιανουάριος 2018).
Αυτό δεν αποτελεί διαβεβαίωση ή εγγύηση της ανθεκτικότητας των ανωτέρω ηλεκτρικών σκουπών για 20 έτη. Παρά τις δοκιμές κατά τη φάση ανάπτυξης, οι μεμονωμένες συσκευές ενδέχεται να χρειάζονται service περιστασιακά ή αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι θεσμοθετημένες διατάξεις και, κατά περίπτωση, οι πρόσθετες διατάξεις εγγύησης προϊόντος στο πλαίσιο των γενικών όρων πωλήσεων της συσκευής Miele.

GTC for Professional Repairer

Miele General Terms and Conditions for Professional Repairer

1. Scope of Application, Contract Language, Saving of the Contract Text

1.1 These Miele General Terms and Conditions for Professional Repairer (Terms) shall apply to:

 1. the use of the Miele Professional Repairer Store (the Store);
 2. the purchase and/or ordering of (1) Miele spare parts for Professional Repairer (Parts), (2) Miele software and other digital products for Professional Repairer (Digital Products) and (3) free-of-charge and chargeable access to repair and maintenance information for Professional Repairer (Services) via the Store.

1.2 We are Miele Hellas a company registered in Greece. Our company registration number is EL 095053144 and our registered office is at 257 Messogion Ave. 154 51 Neo Psychiko Greece.

1.3 Orders may be placed only by You, a Professional Repairer, who is entrepreneur within the meaning of § 14 BGB or a legal entity under public law or rather natural person who uses the Products and/or Services in the execution of its professional activity for an entrepreneur within the meaning of § 14 BGB or for a legal entity under public law (e.g. employees) –, however, in no case, a consumers within the meaning of § 13 BGB (Professional Repairer or You). We will not accept any terms and conditions of the Professional Repairer.

1.4 The Contract Language is English.

1.5 Please read these Terms carefully before You submit Your order to us. These Terms tell You who we are, how we will provide Parts, Digital Products and Services to You, how You and we may change or end the contract, what to do if there is a problem and other important information. If You think that there is a mistake in these Terms, please contact us to discuss. These terms are available in the Store. You may review these Terms and Your previous orders in Your customer account in the Store. You may also review, download, save and print the Terms on this same page.
 

2. Prerequisites for the use of the Store

Customer Account

2.1 You need a registration and an account for the Store in order to use the Store.  After entering Your data, You can end the registration process by clicking the “Register” button and a registration application will be automatically send to Miele. Miele decides on the acceptance of the registration application at its own discretion. Miele is entitled to require the Professional Repairer to demonstrate that (i) the Professional Repairer has the technical competence to repair domestic appliances and complies with the applicable regulations for repairers of electrical equipment in the Member States where it operates and (ii) the Professional Repairer is covered by insurance covering liabilities resulting from its activity regardless of whether this is required by the Member State. Miele shall accept or refuse the registration within five (5) working days form the date of the request. If Miele accepts the registration application, Miele will confirm Your successful registration on the Store or by e-mail. Upon successful registration, an account is created for You and You can login by using Your access data (e-mail address and password).

Further Prerequisites

2.2 In order to use our Digital Products and/or Services, You have to ensure that You fulfil all prerequisites stipulated for the respective Digital Product or Service. You will find all specific prerequisites for Digital Products and/or Services in the respective description for the Digital Product or Service.
 

3. Conclusion of Contract and Correction of Input Errors

The availability of our Parts, Digital Products and Services in the Store do not constitute a legally binding offer, but an invitation to place an order. You may put any particular Part, Digital Product and/or Service into the virtual shopping basket by clicking on the button “into the shopping basket”, without making an offer to order. The selected Parts, Digital Products and Services may be checked and changed at any time. Before placing Your order, You may put further Parts, Digital Products and Services into the shopping basket or remove them, by selecting the waste basket symbol and thus deleting them from the shopping basket. Your order for the Parts, Digital Products and Services listed on the order site will be binding once You click on the “Buy now” or “Order now with obligation to pay” Button. Our acceptance of Your order will take place when we email You to accept it or by sending You a separate Order Acknowledgement within five days after Your order at the latest, at which point a contract will come into existence between You and us.
 

4. Parts, Digital Products & Services

General

4.1 You will find details on the respective Parts, Digital Products and Services, including information about the respective license/service terms for Digital Products and Services and specific prerequisites for the respective Digital Product or Service in the Digital Product / Service Description as made available in the Store.

4.2 The images of the Parts, Digital Products and Services on our Store are for illustrative purposes only. Although we have made every effort to display the colours accurately, we cannot guarantee that a device's display of the colours accurately reflects the colour of the Parts, Digital Products and Services. Your Part, Digital Product or Service may vary slightly from those images.

Parts

4.3 You are only allowed to purchase Parts and to use and distribute such Parts or make such Parts otherwise available to any third Party in order to render services within the scope of a service contract with your customer. For the avoidance of doubt it shall be clarified that any commercial distribution of Parts and any other commercial exploitation of the Parts beyond the aforementioned scope is expressly prohibited.

4.4 Miele retains title of delivered Parts until receipt of all payments arising out or in connection with the business relationship between You and Miele. If You are in default of payment, Miele shall be entitled to take possession and to utilize delivered Parts upon expiration of an appropriate period determined by Miele. Profit of exploitation will be credited for Your outstanding debts deducting appropriate expenses for exploitation. You may use and sell Parts only in the course of Your regular business and according the provision set forth in Sec. 4.3 above. You shall not be entitled to pledge Parts or use them to secure third party claims. You hereby assign to Miele all claims arising from the sale of Parts to third parties in the amount of the Parts already delivered to You. Miele hereby accepts such assignment. In case the total value of Miele’s security interests exceeds the value of all secured claims by more than twenty (20) % any surplus of such security interests shall be released on Your request. You shall notify Miele immediately in the event Parts are or will be pledged or otherwise claimed by any third party. You shall be liable for all costs and expenses of Miele incurred by aby third party action against execution in pursuance of § 771 of Code of Civil Procedure (§ 771 ZPO).

4.5 Miele warrants that the Parts comply with the specifications expressly stated by Miele at the time when risk of loss or damage of such Parts passes to You.In case of any significant failure of a Part to meet the specification expressly stated by Miele (“Defect”), Miele will - subject to your compliance with the notification obligations set forth below - at its sole reasonable discretion repair the Part that has a Defect or replace the Part by a refurbished Part. If Miele is unable to remedy the Defect within two (2) attempts, You are entitled to terminate the respective order of the defective Part.  You are obligated to inspect delivered Parts immediately upon receipt. You are only entitled to claim for remedies due to the delivery of a defect Part if you notify Miele in writing without delay. Notification of such claims shall be considered without delay when they will be submitted within two (2) weeks after delivery. Hidden defects must be notified in writing without delay upon their discovery, however, in any event, at the latest twelve (12) month after receipt of the delivery of the respective Part. If You fail to provide a proper and timely notification, our liability for the non-reported remedies is excluded. Sec. 10 shall remain unaffected.

Use of the Digital Products and Enduser License Agreements

4.6 We generally offer our Digital Products on the basis of a fixed license term of one (1) month or twelve (12) months, subject to Your order and proper payment of the license fees charged for the Digital Product and Your strict compliance with this Terms, the Enduser License Agreement (EULA) which is made available on the respective Digital Product pages and which must be accepted in order to use the Digital Products and all applicable laws. Your fixed license term for the respective Digital Product will automatically expire at the end of the term. However, You are free to re-order the Digital Product in the Store given that the Digital Product is still available.

Use of the Services and service terms

4.7 Unless otherwise stipulated in this Terms or in the respective Service descriptions or expressly agreed upon between You and us, we provide You with the respective Service (= limited, non-exclusive, revocable and non-transferable right to access the Repair and Maintenance Information) for the agreed amount of (1) named user, subject to Your order and proper payment of the fees charged for the Services and Your strict compliance with this Terms and all applicable laws.

4.8 We generally offer our Services on the basis of fixed service term of one (1) month or twelve (12) months. Your fixed service term for the respective Service will automatically expire at the end of the term. However, You are free to re-order the Service in the Store given that the Service is still available.  

4.9 You acknowledge and agree to the following restrictions and warrant that You will not encourage or facilitate any third party to violate these restrictions.

 1. You shall not distribute, sell, rent or otherwise license or sub-license the Services without our prior approval;
 2. You shall not use the Services with more users as You are allowed to;
 3. You shall not use the Services for any illegal purposes or in any way which could violate these Terms or any applicable law;
 4. You shall not transmit any malware, defects or any other items of destructive nature or any other items which could threat the Services or any other products and/or services made available by Miele, to any servers or networks connected with any products and/or services made available by Miele;
 5. You shall not translate, decompile, copy, reverse engineer, create derivative works or otherwise modify the Services unless You are explicitly entitled to do so under applicable mandatory law;
   

5. Activation of Digital Products and Services

After our acceptance of Your order, the Digital Product and/or Service will be activated for Your use. As regards our Digital Products, You will receive a link where You can find and download the installation files for the respective Digital Product.
 

6. Terms, Conditions and Periods of Delivery for Parts

6.1 Delivery is executed by our external delivery partners. Delivery times for individual Parts are on the checkout page.

6.2 We will dispatch the Parts after acceptance of Your order. The delivery period begins from the first working day after acceptance of your order.

6.3 We make deliveries only within Greece. 

6.4 If we are impeded from executing the order due to strike, lock-out, force majeure, shortfall of workforce without fault, unforeseeable delays by sub-suppliers, interventions by authorities, unpredictable acts by third parties not acting on our behalf, technical conditions beyond our control and any other events that are unforeseeable and beyond our responsibility, the times of delivery shall be deemed as being extended by the time the impediment lasts. We will inform you about the beginning and end of any such impediment without delay. If the impediment delays the delivery by more than one month, you and we shall both be entitled to end the contract with respect to the Parts affected by the default in delivery.

6.5 If, in exceptional cases, an item should not be available from stock, we will inform you immediately and advise you of a scheduled date of delivery or propose that we supply a comparable Part. In the event you should not be agreeable with that date of delivery or should not wish to receive delivery of a comparable Part, the purchase will be cancelled and will refund you any sums already paid.
 

7. Prices and Means and Conditions of Payment

7.1 The registration and use of the Store as well as some specific Services are free of charge. 

7.2 The prices stated for our Parts, Digital Products and chargeable Services on the product and service pages in the Store are net prices, excluding the legal VAT and without any delivery costs. You may see the delivering costs from the check-out page. The delivery costs are stated on the check-out page next to the price quotation.

7.3 The prices stated for our Digital Products and Services are defined as one-time payments.

7.4 You have the choice between the following means of payment: Invoice.

7.5 If You opt for payment by invoice, You will receive an invoice after the conclusion of the respective contract. Invoices are due for payment within fourteen (14) days after receipt of the invoice. 

7.6 You are obligated to ensure the validity of Your selected payment method and to keep Your payment data up-to-date.

7.7 You shall not be entitled to offset any payment against our accounts receivable, unless Your counter-claims have been legally established or are uncontested. You shall also be entitled to offset payments against our accounts receivable if You assert notices of defect or counter-claims from the same purchase contract.
 

8. Data Privacy

8.1 For processing of the order, we collaborate with various companies for instance in charge of payment processing and logistics. At the same time, we make sure that our partners observe the applicable provisions in terms of data privacy as well.

8.2 Depending on the payment mode selected, the payment transaction for purchase orders will be accomplished by the intervention of a competent service provider, if required.

8.3 For more detailed information on data privacy, please refer to our Data Privacy Statement.
 

9. Reservation of changes

We may, at our own discretion, change and/or supplement the scope of our Digital Products and Services at any time with future effect for the purpose of further development of our Digital Products and Services and for security reasons, unless this is unreasonable for You. We shall inform You in due time about any changes of our Digital Products and Services by e-mail or in the Store if and insofar a change has significant impact on the scope of our Digital Product and/or Service.
 

10. Limitation of Liability

MIELE SHALL BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY INTENT, GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT AND IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS SET FORTH IN THE GERMAN PRODUCT LIABILITY ACT WITHOUT LIMITATION. IN THE EVENT OF SLIGHT OR MINOR NEGLIGENCE, MIELE SHALL ONLY BE LIABLE WITHOUT LIMITATION FOR DAMAGES TO LIFE, HEALTH OR PERSONAL INJURY. IN ALL OTHER CASES OF SLIGHT OR MINOR NEGLIGENCE, MIELE SHALL BE LIABLE INSOFAR AS MIELE BREACHES OR VIOLATES AN OBLIGATION WHICH IS ESSENTIAL FOR THE PROPER IMPLEMENTATION OF THIS TERMS AND ANY FURHTER AGREEMENT CONCLUDED UNDER THIS TERMS AND OF WHICH YOU RELY ON OR MAY REGULARLY RELY ON – IN SUCH EVENT, MIELE’S LIABILITY TO YOU SHALL BE LIMITED TO THE TYPICAL FORESEEABLE DAMAGE UNDER THIS TERMS. FURTHER CLAIMS FOR DAMAGES CAUSED BY SLIGHT OR MINOR NEGLIGENCE ARE EXCLUDED.
 

11. Severability

Each of the paragraphs of these Terms operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them are unlawful, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.
 

12. Applicable Law

The law [APPLICABLE LAW] under exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall apply. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with this Terms shall be the courts responsible for Greece.

EULA for Professional Repairer