Ανταλλακτικά & εξαρτήματα

Όταν αγοράζετε γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Miele, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ταιριάζουν απόλυτα στη συσκευή σας. Τα γνήσια ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα για έως 15 έτη και τουλάχιστον 10 έτη από το τέλος παραγωγής της σειράς.

Warning

Οι εργασίες επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

Για την επισκευή, τροποποίηση, δοκιμή και συντήρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού, πρέπει να τηρούνται οι σχετικές νομικές αρχές, τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και τα ισχύοντα πρότυπα. Πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής στη μονάδα, θα πρέπει να έχει αποσυνδεθεί με ασφάλεια από όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα με ρεύμα.