Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας επισκευαστής:

Ως επαγγελματίας επισκευαστής μπορείτε να αγοράζετε τις πιο πρόσφατες τεχνικές οδηγίες για πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων και ψυγεία/καταψύκτες.

 

Company:*

Company addition:*

Street:*

No:*

Address addition:

Postcode:*

City:*

Phone:*

E-mail:*

Tax ID*

Upload - Electrician Certificate*

max: 8 MB

Upload - Liability insurance*

max: 8 MB

Data protection information: Miele conscientiously protects your personal data and only uses it for the purpose for which you provide it.

Data protection at Miele GTC for Professional Repairers EULA for Professional Repairers

* Mandatory fields