Συνέχεια στη διοίκηση

Η διοίκηση της Miele

Από την ίδρυσή της το 1899, η εταιρεία ανήκει στις οικογένειες Miele και Zinkann. Σχεδόν όλοι από τους 80 μετόχους είναι άμεσοι διάδοχοι ενός από τους δύο ιδρυτές της εταιρείας, του Carl Miele και του Reinhard Zinkann.

Και οι δύο οικογένειες συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργική διαχείριση της εταιρείας, μαζί με ακόμα τέσσερα εκτός της οικογένειας μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπου κάθε μέλος έχει το δικό του χαρτοφυλάκιο. Όλοι οι εκτελεστικοί σύμβουλοι είναι απόλυτα ισότιμοι.

Από αριστερά προς τα δεξιά στη φωτογραφία απεικονίζονται: Dr Markus Miele (Εκτελεστικός Διευθυντής και Συνιδιοκτήτης), Dr Stefan Breit (Τεχνολογία), Dr Axel Kniehl (Μάρκετινγκ και Πωλήσεις), Rebecca Steinhage (Ανθρώπινο Δυναμικό και Εταιρικές υποθέσεις), Dr Reinhard Zinkann (Εκτελεστικός Διευθυντής και Συνιδιοκτήτης) και Olaf Bartsch (Οικονομικά και Διοίκηση).