Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες, παρακαλώ ενεργοποιήστε το JavaScript στον Browser σας. Το JavaScript καθιστά εφικτή την απλή ροή προγραμμάτων του Browser σας, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικά τις λειτουργίες του Shop. Κι έτσι ενεργοποιείτε το JavaScript σε Internet Explorer από 7 • Κάντε κλικ στα "Εργαλεία" → "Επιολογές Internet". • Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ασφάλεια". • Επιλέξτε τη ζώνη Internet, και κάντε κλικ στο "Προσαρμοσμένο επίπεδο" • Στο "Skripting" θέτετε στο "Active Scripting" τις επιλογές σε "Ενεργεοποίηση" και στη συνέχεια "Επιβεβαίωση". • Επιβεβαιώστε δύο φορές με ΟΚ για να επιστρέψετε πάλι στη σελίδα. • Φορτώστε εκ νέου τη σελίδα χρησιμοποιώντας το σύμβολο "Ανανέωση" ή πατώντας το πλήκτρο  [F5] για Mozilla Firefox από 1.5 • Κάντε κλικ στα "Εργαλεία" → "Ρυθμίσεις" • Επιλεξτε τη καρτέλα "Περιεχόμενο" • Βάζετε "Χ" στο "Ενεργοποίηση JavaScript". • Φορτώστε εκ νέου τη σελίδα στο Browser σας μέσω "Προβολή" → "Νέα φόρτωση" ή τον συνδυασμό πλήκτρων [STRG]+[R]