Ιστορία

Ιστορία

Ιστορία

Δύο οικογένειες διαμόρφωσαν την εταιρεία για περισσότερα από 100 χρόνια: οι οικογένειες Miele και Zinkann.
Το 1899, με τέσσερις τόρνους και ένα τρυπάνι, ο μηχανικός Carl Miele και ο επιχειρηματίας Reinard Zinkann ίδρυσαν μια εταιρεία για την κατασκευή συσκευών διαχωρισμού γάλακτος στο Herzebrock. Η βασική τους αρχή γίνεται η φιλοσοφία της επιχείρησης: «Immer besser» («Πάντα καλύτερα»)

Μάθετε περισσότερα