Βρείτε την πινακίδα στοιχείων

Πού θα βρω τον σειραικό αριθμό/ τον τύπο της Miele συσκευής μου;

Τον σειριακό αριθμό/ τον τύπο της Miele συσκευής σας, τη βρίσκεται στην αντίστοιχη ετικέτα. Έχουμε απεικονίσει κάποιες συσκευές με τοποθετημένη ετικέτα, προκειμένου να σας διευκολύνουμε στην αναζήτηση.

Κατηγορία προϊόντος:

Παρακαλώ επιλέξτε...

Φούρνοι

Typenschild Backofen / Herd
Typenschild Backofen / Herd

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Φούρνοι μικροκυμάτων Combi

Microwave Combination Ovens
Microwave Combination Ovens

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Φούρνοι ατμού

Typenschild Dampfgarer
Typenschild Dampfgarer

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Φούρνοι ατμού με λειτουργία φούρνου

Steam Combination Ovens
Steam Combination Ovens

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Σημείωση: τα ταμπελάκι της συσκευής βρίσκεται πίσω από το μηχανοποιημένο πίνακα ελέγχου.

Φούρνος ατμού με μικροκύματα

Steam Oven with Microwave
Steam Oven with Microwave

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Φούρνοι μικροκυμάτων

Microwave Ovens
Microwave Ovens

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Θάλαμοι σφράγισης κενού

Vacuum Drawers
Vacuum Drawers

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Θερμοθάλαμοι

Warming Drawer
Warming Drawer

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Εστίες και CombiSets

Hobs
Hobs

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Σημείωση: το ταμπελάκι της συσκευής βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Ένα δεύτερο ταμπελάκι βρίσκεται στη συσκευασία των αξεσουάρ που θα παραλάβετε μαζί με τη συσκευή σας είτε μαζί με τις οδηγίες χρήσης.

CombiSets

CombiSet
CombiSet

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Σημείωση: το ταμπελάκι της συσκευής βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Ένα δεύτερο ταμπελάκι βρίσκεται στη συσκευασία των αξεσουάρ που θα παραλάβετε μαζί με τη συσκευή σας είτε μαζί με τις οδηγίες χρήσης.

Απορροφητήρες τοίχου και νησίδας

Wall and Island Cooker Hoods
Wall and Island Cooker Hoods

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Εντοιχιζόμενοι απορροφητήρες

Built-in Cooker Hoods
Built-in Cooker Hoods

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Επιτραπέζιο συστήμα εξαγωγής άερα

Downdraft Extractor
Downdraft Extractor

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Εντοιχιζόμενες Καφετιέρες

Built-in Coffee Machines
Built-in Coffee Machines

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Ελεύθερες Καφετιέρες

Freestanding Coffee Machines
Freestanding Coffee Machines

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Εντοιχιζόμενο ψυγείο

Built-in Refrigerators
Built-in Refrigerators

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

3 – Σειριακός αριθμός

*

Εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης

Built-in Fridge Freezers
Built-in Fridge Freezers

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

3 – Σειριακός αριθμός

*

Ανεξάρτητος ψυγειοκαταψύκτης

Freestanding Fridge Freezers
Freestanding Fridge Freezers

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

3 – Σειριακός αριθμός

*

Καταψύκτες

Freezer
Freezer

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

3 – Σειριακός αριθμός

*

Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών

Built-in Wine Fridges
Built-in Wine Fridges

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

3 – Σειριακός αριθμός

*

Συντηρητής κρασιών κάτω πάγκου

Built-under Wine Fridges
Built-under Wine Fridges

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

3 – Σειριακός αριθμός

*

Ανεξάρτητος συντηρητής κρασιών

Freestanding Wine Fridges
Freestanding Wine Fridges

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

3 – Σειριακός αριθμός

*

Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων

Built-in Dishwashers
Built-in Dishwashers

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

Freestanding Dishwashers
Freestanding Dishwashers

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Πλυντήρια ρούχων

Washing Machines
Washing Machines

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Στεγνωτήρια

Tumble Dryers
Tumble Dryers

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Πλυντοστεγνωτήρια

Washer-Dryer
Washer-Dryer

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Σιδερωτήρια

Irons
Irons

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Σύστημα σιδερώματος με ατμό

FashionMaster
FashionMaster

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Ηλεκτρικές σκούπες με σακούλα

Cylinder Vacuum with Bag
Cylinder Vacuum with Bag

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Ηλεκτρικές σκούπες με κάδο χωρίς σακούλα

Bagless Vacuum Cleaners
Bagless Vacuum Cleaners

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Ηλεκτρικές σκούπες χειρός

Mini Upright Vacuum Cleaner
Mini Upright Vacuum Cleaner

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός

Ρομποτική σκούπα

Robot Vacuum Cleaners
Robot Vacuum Cleaners

1 – Μοντέλο συσκευής

2 – Κωδικός συσκευής

3 – Πρόθεμα σειριακού αριθμού

4 – Σειριακός αριθμός