Επιχειρηματική ανάπτυξη

Επιχειρηματική ανάπτυξη

Επιχειρηματική ανάπτυξη

Κατά το επιχειρηματικό έτος 2017/2018, το οποίο τελείωσε στις 30 Ιουνίου 2018, η εταιρεία άγγιξε έναν τζίρο €4.1 δις. Αυτό αντανακλά μία αύξηση €167 εκατομμυρίων ή 4.3%. Στη χώρα προέλευσης της, τη Γερμανία, η εταιρεία μεγάλωσε κατά €1.21 δις συν 2.4%).
Η Miele έχει 20,098 εργαζομένους παγκοσμίως, εκ των οποίων 11,225 είναι στη Γερμανία (στις 30 Ιουνίου 2018).