Βραβεία

Βραβεία σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός μας υποστηρίζει τις αξίες της μάρκας μας, δηλαδή την καινοτομία, τη γοητεία και την αξία. Κάνει τη μάρκα μας φανερή και χειροπιαστή, προσανατολίζει και εξηγεί το προϊόν. Τα αναρίθμητα βραβεία και οι διακρίσεις ως προς τον σχεδιασμό αποδεικνύουν ότι η Miele έχει πετύχει, με τον σχεδιασμό των προϊόντων να εκφράσει τη στάση και τις αξίες μας και να διαμορφώσει τις προσδοκίες και τις επιθυμίες των πελατών μας.

Μάθετε περισσότερα

Βραβεία Miele

Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση είναι η βάση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Miele. Πολυάριθμα βραβεία και τιμές, που σε πολλές περιπτώσεις έχει λάβει επανειλημμένως η Miele ανά τα χρόνια, αποδεικνύουν ότι η Miele πορεύεται καλώς με αυτήν τη στρατηγική. Αυτά τα βραβεία δόθηκαν για επαληθεύσιμες αξίες ή για τεχνολογικές καινοτομίες.

Μάθετε περισσότερα