Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Μόνιμη αναγνώριση σκεύους

Άριστη αξιοποίηση της ενέργειας
Αν έχει ήδη τοποθετηθεί σκεύος σε μια από τις ζώνες μαγειρέματος, το αριθμητικό πληκτρολόγιο ενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μόλις ανάψει η εστία. Έτσι δεν χρειάζεται ενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος με το χέρι.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος