Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Πλεονεκτήματα προϊόντος από εξαρτήματα για ψήσιμο και μαγείρεμα στον ατμό
Πλεονεκτήματα προϊόντος

Βέλτιστη αλληλεπίδραση συσκευής και εξαρτημάτων

Για άριστα αποτελέσματα
Όταν χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα της Miele με τις συσκευές κουζίνας της Miele, επιτυγχάνετε πάντα άριστα αποτελέσματα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος