Κλείδωμα συστήματος

Με το άγγιγμα ενός πλήκτρου:
Το κλείδωμα συστήματος μπορεί να ρυθμιστεί με το πάτημα ενός πλήκτρου. Έτσι η συσκευή προστατεύεται από αθέλητη χρήση, π.χ. από παιδιά.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος