Προφίλ χρηστών/ρυθμίσεις παραμέτρων

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις για μια εξατομ. εμπειρία
Για εξατομικευμένη εμπειρία: μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για το αγαπημένο σας ρόφημα στα προφίλ χρήστη, ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε κάθε φορά. Διατίθενται έως δέκα προφίλ. Τα προφίλ χρήστη περιέχουν όλες τις παραμέτρους για το αγαπημένο σας ρόφημα: τύπος κόκκων, ποσότητα καφέ, θερμοκρασία και ποσότητα νερού και ποσότητα γάλακτος/αφρόγαλου κατά περίπτωση. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος