Χρονόμετρο

Πάντα τη σωστή στιγμή
Όποτε το επιθυμείτε: χάρη στη λειτ. χρόνου, η καφετιέρα Miele προγραμμ., ώστε να ενεργ. και να απενεργ. σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για παρ., ενεργ. ώστε να είναι έτοιμη για το πρωινό και απενεργοποιείται αυτόματα το βράδυ. Η ώρα έναρξης για τον αυτόματο καθαρισμό και την αφαλάτωση ορίζεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας – για μεγαλύτερη ευελιξία. Η συσκευή επίσης απενεργοποιείται όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα ώστε να εξοικ. ρεύμα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος