Δικτύωση οικιακών συσκευών με Miele@home*

Έξυπνη δικτύωση
Πολλές οικιακές συσκευές Miele διαθέτουν δυνατότητα επικοινωνίας για ενσωμάτωση σε ένα δίκτυο δεδομένων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτές τις συσκευές από το σύμβολο Miele@home. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.miele-at-home.de 
Επιπλέον ψηφιακή προσφορά από τη Miele & Cie. KG. Όλες οι έξυπνες εφαρμογές λειτουργούν με το σύστημα Miele@home. Το εύρος λειτουργιών εξαρτάται από το μοντέλο και τη χώρα. Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος