Αποθήκευση με χαμηλούς κραδασμούς

Ειδικά αναπτυγμένο για αποθ. στον συντηρητή κρασιού
Προκειμένου να φυλάσσετε τα κρασιά σας με τον πιο ήπιο τρόπο, οι συντηρητές κρασιών της Miele είναι εξοπλισμένοι με ειδικά βελτιστοποιημένα εξαρτήματα: Ο συμπιεστής ο οποίος έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να λειτουργεί αθόρυβα είναι επιπλέον αποσυνδεδεμένος από τη μονάδα πλαισίου. Αυτό επιτρέπει τη φύλαξη του κρασιού σας χωρίς δονήσεις.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος