Κεκλιμένος πίνακας χειρισμού

Εργονομικές λεπτομέρειες
Άλλο ένα χαρακτηριστικό της ομοιόμορφης εμφάνισης CombiSet: Ο πίνακας χειρισμού με εργονομική κλίση. Διευκολύνει τη λειτουργία και εξασφαλίζει άψογη εμφάνιση. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος