Ανοξείδωτο πλαίσιο

Ο άριστος συνδυασμός
Όλα τα στοιχεία Miele CombiSet διαθέτουν ανοξείδωτο πλαίσιο. Το σχέδιο του πλαισίου είναι ομοιόμορφο για όλη τη σειρά προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο, τα στοιχεία CombiSet συνδυάζονται τέλεια. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος