Πώς να αξιοποιήσω όλα τα οφέλη του Miele@home;

Εύκολη δικτύωση με γνώριμη τεχνολογία
Όπως συμβαίνει με όλα τα ασύρματα πρότυπα, η εμβέλεια εξαρτάται από τη δομή του κτιρίου. Απαιτείται επαρκής ισχύς σήματος στη θέση όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές. Επιλεγμένες οικιακές συσκευές Miele διαθέτουν ήδη δυνατότητες δικτύωσης στον βασικό εξοπλισμό*. Άλλες συσκευές χωρίς δυνατότητα δικτύωσης μπορούν να εξοπλιστούν με μονάδες επικοινωνίας. Κάποιες άλλες συσκευές μπορούν να αποκτήσουν δυνατότητα για την εφαρμογή Miele@home αργότερα μέσω μετατροπής με κιτ τοποθέτησης εκ των υστέρων*.
Οικιακές συσκευές με WiFiConn@ct
Οι παρακάτω ομάδες προϊόντων διαθέτουν συσκευές με WiFiConn@ct: φούρνοι, συνδυαστικοί φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, φούρνοι ατμού με μικροκύματα, πλυντήρια πιάτων, καφετιέρες, στεγνωτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντοστεγνωτήρια. Για να ενσωματώσετε εστίες, ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες, ψυγεία και συντηρητές κρασιών στο σύστημα Miele@home ή στο έξυπνο σπίτι, χρειάζεστε την Πύλη Miele@home και πιθανόν και άλλα εξαρτήματα. 
«Θα ήθελα για τις συσκευές μου τεχνολογία που ταιριάζει στο σπίτι μας.»
ανάλογα με τη συσκευή και το μοντέλοανάλογα με τη συσκευή και το μοντέλο Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος