Εξαρτήματααπορροφητήρων

Φίλτρα οσμών για εξάλειψη δυσάρεστων οσμών

Αποφύγετε τις οσμές στο πρόγραμμα ανακύκλωσης
Οι απορροφητήρες ανακύκλωσης απορροφούν τους υδρατμούς από το μαγείρεμα και φιλτράρουν τα λίπη και τα σωματίδια οσμών. Επειδή ο φιλτραρισμένος αέρας επιστρέφει στο δωμάτιο, χρειάζεται φίλτρο οσμών για να μην γεμίσει η κουζίνα με δυσάρεστες οσμές. Τα φίλτρα άνθρακα πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά. Η λυχνία ελέγχου στο πλήκτρο του φίλτρου οσμών σας υπενθυμίζει να αλλάξετε το φίλτρο. Αυτή η λειτουργία ΔΕΝ είναι ενεργοποιημένη εργοστασιακά. Ωστόσο, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε εσείς πανεύκολα. (Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήση του απορροφητήρα σας Miele).
Απορροφητήρες τύπου εξαγωγής
Ο απορροφητήρας τύπου εξαγωγής έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τον αέρα της κουζίνας απευθείας στο εξωτερικό περιβάλλον με έναν ανεμιστήρα στερεωμένο στον εξωτερικό τοίχο ή στη στέγη. Έτσι, δεν χρειάζονται φίλτρα οσμών για αυτό τον τρόπο λειτουργίας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος